Vincentiusvereniging Beek

Wij helpen!

ANBI – doneren

Vincentiusvereniging Beek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vereniging bestaat uit 3 bestuursleden en ongeveer 8 deskundige medewerkers/vrijwilligers. Alle inkomsten die worden verkregen uit giften, sponsoring of donaties worden volledig gebruikt om onze hulpvragers te helpen.  Giften en donaties zijn altijd welkom. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

Het bestuur bestaat uit:
De heer Hub Hodzelmans, voorzitter
Mevrouw Olga Pleumeekers, secretaris
Mevrouw Jessie Beckers, penningmeester

Banknummer: NL44 RABO 0104 904 763

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 14097151

RSN-nummer: 8186 52 275

De Vincentiusvereniging Beek heeft een preventie- en integriteitsbeleid vastgesteld, dat dient als basis voor het denken en handelen binnen de vereniging en voor degenen die onze hulp vragen.

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Financieel overzicht 2021, 2022 en 2023
Preventie en integriteit